โมเดิร์นไลน์ เฟอร์นิเจอร์ (รัศมีอุทัยเฟอร์นิเจอร์ 2) มี เก้าอี้บาร์ เคาน์เตอร์บาร์ หลายแบบให้เลือก

bar3

bar4

 GI 1 Detail 1