เตียง

โมเดิร์นไลน์ เฟอร์นิเจอร์ (รัศมีอุทัยเฟอร์นิเจอร์ 2) มีทั้งเตียงเดี่ยวและเตียง 2 ชั้น

 

JoomSpirit