ชั้นวางอเนกประสงค์

ชั้นวางอเนกประสงค์ของโมเดิร์นไลน์ เฟอร์นิเจอร์ มีหลายชั้น หลายขนาด หลากสี ให้เลือกตามวัตถุประสงค์